Level 13 Level 15
Level 14

Đi Thám Hiểm Thôi!


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
웃다
cười
울다
khóc
가져오다
mang đến
수리하다
sửa; tu bổ
나르다
mang; vác
고치다
sửa
선택하다
chọn
~중에서
ở giữa; trong số
오르다
trèo
떨어뜨리다
rơi
끔찍하다
khủng khiếp
실망스럽다
đáng thất vọng
실망하다
thất vọng
놀랍다
ngạc nhiên
갑자기
đột nhiên
~옆의
ở cạnh ...
~을 통해
qua ...
주의에
xung quanh
무서웠어요
cảm thấy sợ hãi
그는 조금 실망했어요
anh ấy thất vọng một chút
갑자기 나는 정말 무서웠어요
đột nhiên, tôi cảm thấy rất sợ hãi
나는 너무 무서워서 내 아이스크림을 떨어뜨렸어요
tôi sợ quá tôi đánh rơi kem
나는 내 칫솔을 가져오지 않았어요
tôi không mang theo bàn chải đánh răng của tôi
우리는 많은 호텔중에서 하나를 선택할 수 있었어요
chúng tôi có thể lựa chọn giữa nhiều khách sạn
우리는 바다 옆의 좋은 호텔에 갔어요
chúng tôi đã đến một khách sạn đẹp bên bờ biển