Level 14 Level 16
Level 15

Chọn Người Chỉ Huy


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
선거
cuộc bầu cử
후보자
ứng cử viên
여론조사
cuộc thăm dò ý kiến
결과
kết quả
투표
sự bỏ phiếu
투표하다
bỏ phiếu
종교
tôn giáo
환경
môi trường
감세
cắt giảm thuế
보험
bảo hiểm
제도
chế độ
의료보험 제도
chế độ bảo hiểm y tế
제안하다
đề xuất
얻다
được; lấy được
믿을만하다
đáng tin cậy
믿을 수 없다
không thể tin cậy
이년 후
sau hai năm
종종
thường thường
다음 선거는 언제예요?
cuộc bầu cử tiếp theo là khi nào?
다음 선거는 이년 후예요
cuộc bầu cử tiếp theo là sau hai năm
당신이 생각하기에 대통령은 믿을만해요?
bạn nghĩ ngài tổng thống có đáng tin cậy không?
내가 생각하기에 여론조사는 종종 믿을 수 없어요
tôi nghĩ rằng các cuộc thăm dò ý kiến thường không đáng tin cậy
나는 감세를 제안해요
tôi đề xuất cắt giảm thuế
종교는 중요한 주제예요
tôn giáo là một chủ đề quan trọng
이번 연도 국민의당은 더 좋은 결과를 얻을 거예요
năm nay đảng Nhân Dân sẽ được kết quả tốt hơn