Level 16 Level 18
Level 17

Cụm Từ: Nói Nghe Thông Thái


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
완전한
hoàn toàn
이것은 대성공이었어요!
đây là một thành công rực rỡ!
원래
nguyên
그게 원래 다 그런 거예요
nó là như thế
또 다른 누구?
còn ai nữa?
누군가
người khác
나는 누군가를 사랑하고 있어요
tôi đang yêu một người khác
식은 죽
cháo lạnh
식은 죽 먹기
dễ như ăn cháo
서울에서 김서방 찾기
mò kim đáy bể (tìm họ Kim ở Seoul)