Level 4 Level 6
Level 5

Kỹ Năng của Tôi


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
농담
chuyện đùa
외국어
ngoại ngữ
~ 잘하다
giỏi ...
~ 잘 못하다
không giỏi ...; kém
자전거를 타요
đi xe đạp
그리다
vẽ
칠하다
sơn; tô màu
기구
nhạc cụ
피아노
dương cầm; piano
기타
ghita; guitar
치다
đánh
기타를 치다
đánh guitar
요리하다
nấu
굽다
nướng
듣다
nghe
냄새가 나다
ngửi
쉽다
dễ
어렵다
khó
특히
đặc biệt là
예를 들어
ví dụ; ví dụ như ...
예를 들어 그들은 수학을 꽤 잘해요
ví dụ, họ khá là giỏi toán
그들은 피아노를 잘 쳐요
họ đánh đàn piano giỏi
그녀는 기타를 잘 못 쳐요
cô ấy không giỏi chơi đàn guitar lắm
그녀는 특히 노래를 잘해요
cô đặc biệt hát hay
나는 특히 농담을 잘 못해요
tôi đặc biệt kém kể chuyện đùa
나는 수학이 어렵다고 생각해요
tôi nghĩ môn toán khó