Level 5 Level 7
Level 6

Bạn Có Muốn Xem Ảnh Của Tôi Không?


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
사진
tấm ảnh
그림
hình ảnh; tranh
비디오
video
기념품
quà lưu niệm
마을
làng
직원
nhân viên
đảo
경관
cảnh quan
뷔페
buffet; búp-phê
놀라움
sự ngạc nhiên
경험하다
trải nghiệm
외진
xa xôi
믿기 힘든
đáng kinh ngạc
환상적인
tuyệt diệu
너희들 우리 사진 볼래?
các bạn có muốn xem ảnh của chúng tôi không?
이것은 내 사진이에요
đây là ảnh của tôi
우리는 외진 마을에 갔어요
chúng tôi đã đến một ngôi làng xa xôi
나는 그 이야기를 다시 듣고 싶어요
tôi muốn nghe lại câu chuyện ấy một lần nữa
우리에게 그 비디오를 다시 보여주세요
cho chúng tôi xem lại cái video ấy một lần nữa
우리에게 그 사진들을 다시는 보여주지 마세요
đừng để chúng tôi thấy tấm ảnh ấy một lần nữa