Level 6 Level 8
Level 7

Chiến Tranh và Hoà Bình


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
부대
quân đội
군대
lực lượng
군인
lính
장군
đại tướng
명령
mệnh lệnh
전쟁
chiến tranh
평화
hòa bình
pháp luật
상태
trạng thái; điều kiện
경제
kinh tế
세금
thuế
정치인들
chính trị gia
약속하다
hứa
지키다
giữ
약속을 지키다
giữ lời hứa
바꾸다
thay đổi
줄이다
giảm
증가하다
tăng
통제하다
điều khiển; kiểm soát
모든 것
tất cả mọi thứ
~는다고 (~ㄴ다고)
chia động từ khi tường thuật lại việc gì đó
그것은 명령이다!
đó là một mệnh lệnh!
전쟁은 절대 필요하지 않아요
chiến tranh không bao giờ là cần thiết
사람들은 평화를 원해요
người dân muốn hoà bình
정치인들은 항상 법을 바꾼다고 약속해요
các chính trị gia luôn hứa sẽ thay đổi luật pháp
정치인들은 사실 아무것도 통제하지 못해요
các chính trị gia thật ra không kiểm soát được gì hết