Level 2
Level 1

Cụm Từ: Truyền Cảm Hứng!


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
희망
hy vọng
언제나
luôn luôn
언제나 희망이 있어요
tôi luôn có hy vọng
기대
mong đợi
기대하지 마세요
xin đừng mong đợi gì
곤경
vấn đề; tình huống khó khăn
곤경에 빠지다
rơi vào tình huống khó khăn; gặp vấn đề khó khăn
우리는 큰 곤경에 빠졌어요
chúng ta đã gặp phải một vấn đề lớn
긍정적이다
tích cực
긍정적인 생각들을 해요
nghĩ những ý nghĩ tích cực
참다
đàn áp; nhịn
견디다
chịu đựng
참고 견뎌요
nhịn và chịu đựng
지나가다
đi qua
그것은 다 지나간 일이에요
mọi chuyện đã qua rồi