Level 12 Level 14
Level 13

Tiếp Xăng Từ Vựng


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
선배
người cấp cao hơn; đàn anh
후배
người cấp thấp hơn; đàn em
장교
sĩ quan
병력
đoàn quân
무서움
nỗi sợ
리포트
bản báo cáo
운동
tập thể dục
위협
mối đe dọa
협박하다
đe dọa
훈련
đào tạo; huấn luyện
계획하다
lên kế hoạch
처리하다
đối phó; xử lý
강요하다
ép buộc
육체의
thuộc về thể chất
조심하다
cẩn thận