Level 19 Level 21
Level 20

Tiếp Xăng Từ Vựng


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
일반적
nói chung
곧장
trực tiếp
극적으로
một cách kịch tính
전적으로
hoàn toàn; trọn vẹn
특별하다
đặc biệt
제시간에
đúng giờ
남는다
còn thừa; còn lại
정확히
chính xác
오랫동안
trong một thời gian dài
표면
bề mặt
외견상으로
ở bề ngoài
단순하게
đơn giản
틀림없이
không sai sót
결국
rốt cuộc; sau cùng