Level 20 Level 22
Level 21

Tiếp Xăng Từ Vựng: Ngành Công Nghiệp


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
최고경영자
giám đốc điều hành
파트너
đối tác; cộng sự
이사회
hội đồng quản trị; ban
회사 임원
thành viên ban giám đốc
고용인
nhân viên; người được thuê
경비
kinh phí
수입
thu nhập
소비자
người tiêu thụ
발달
phát triển
투자
đầu tư
이익
lợi nhuận
손실
mất mát; hao tổn
10년
mười năm; thập kỷ
성취하다
hoàn thành
포함하다
bao gồm
제외하다
ngoại trừ