Level 22 Level 24
Level 23

Thực Hiện Nhiệm Vụ


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
언론
ngôn luận
기자회견
buổi họp báo
원천
nguồn
발송자
người gửi
정보
thông tin
이벤트
sự kiện
지원
sự hỗ trợ
계좌
tài khoản
캠페인
chiến dịch
캠페인을 운영해요
tôi đang điều hành một chiến dịch
세대
thế hệ
경향
khuynh hướng
경향이 있다
nó có khuynh hướng
전화를 끊다
dập máy
전화를 받다
nhấc máy
찾아내다
tìm ra
영향을 미치다
ảnh hưởng đến
발생하다
xảy đến; phát sinh
알아차리다
phát hiện ra; nhận ra
관련시키다
liên kết
예방하다
phòng ngừa
인정하다
thừa nhận
정치적인
mang tính chính trị