Level 23 Level 25
Level 24

Cụm Từ: Làm Họ Cười


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
날개
cánh
바늘
cây kim
도둑
kẻ trộm
vừng
쏟아지다
bị đổ ra ngoài
서로에게 좋은 상황이에요
tình huống có lợi cho tất cả các bên
옷이 날개다
người đẹp vì lụa
바늘 도둑이 소 도둑 된다
trộm kim rồi sẽ thành trộm bò
언제 국수 먹여 줄래?
khi nào mới kết hôn? (khi nào được cho ăn mì?)
깨가 쏟아지다
sống hạnh phúc bên nhau
징크스가 있다
làm đen đủi
생기다
nảy sinh
징크스 생기지 마세요
đừng làm đen đủi
thực sự; quả thật
참 운도 없군요
thật sự may mắn cũng không có