Level 25
Level 26

Nhiệm Vụ Hoàn Tất!


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
수고
sự vất vả
수고하셨어요!
bạn đã làm việc vất vả quá!
참 잘했어요!
thực sự làm rất tốt!
너 해냈구나!
bạn đã đạt được rồi!
너는 최고야!
bạn là số một!