Level 3 Level 5
Level 4

Tiếp Xăng Từ Vựng: Kinh Doanh


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
행정
quản lý
기관
cơ quan
퍼센트
phần trăm
계약
hợp đồng
회사
công ty
이용 약관
quy định sử dụng
사인하다
ký (tên)
성장하다
phát triển
개인의
cá nhân
개인적인
mang tính cá nhân
공적인
công cộng
일반 국민
công chúng
합법의
hợp pháp
불법의
bất hợp pháp
상업적인
thương mại
조금도
một chút cũng