Level 6 Level 8
Level 7

Ngoài Vũ Trụ


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
지구
trái Đất
ngôi sao
우주비행사
phi hành gia
행성
hành tinh
우주
vũ trụ
우주선
phi thuyền
외계인
người ngoài hành tinh
탐사하다
khám phá
날아가다
bay
발견하다
phát hiện; tìm ra
다르다
khác
비슷하다
giống
우주의 끝으로
đến tận cùng vũ trụ
만일 내가 날아갈 수 있었다면 나는 별에 갈 수 있었을 거예요
nếu tôi có thể bay tôi sẽ bay đến các vì sao
만일 내가 우주비행사였다면 나는 우주에 갈 수 있었을 거예요
nếu tôi là phi hành gia, tôi có thể ra ngoài vũ trụ
만일 내가 우주선이 있었다면 나는 우주의 끝으로 날아갈 수 있었을 거예요
nếu tôi có phi thuyền, tôi có thể bay đến tận cùng vũ trụ