Level 8 Level 10
Level 9

Cụm Từ: Làm Họ Cười


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
다물다
ngậm; khép (miệng)
왜 입을 다물고 있어요?
sao im lặng vậy?
억수같이
như trút nước
비가 억수같이 내려요
mưa rơi như trút nước
입만 살았어요
chỉ biết nói không làm
로마
thành Roma
통하다
dẫn đến
모든 길은 로마로 통해요
tất cả các con đường đều dẫn đến thành Roma
피는 못 속여요
máu không lừa dối (cha nào con nấy)
과거
quá khứ
현재
hiện tại
미래
tương lai
잊어버리다
quên đi
지나간 과거는 잊어버려요
quên đi quá khứ đã qua