Level 17 Level 19
Level 18

第三课 Dialogos (Lectura)


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ni3 zhu4 nar3
你住哪儿
wo3 zhu4 bei3 jing1 da4 xue2 jiu3 lou2
我住北京大学九楼
ni3 de fang2 jian1 shi4 duo1 shao hao4
你的房间是多少号?
san1 yao1 er4 hao4
三一二号
dian4 hua4 hao4 ma3 ne
电话号码呢?
liu4 si4 jiu3 ba1 yao1 ling2 qi1 wu3, zhe4 shi4 wo3 de ming2 pian4
六四九八一零七五,这是我的名片
qing3 wen4, xue2 xiao4 li3 bian1 you3 can1 ting1 ma
请问,学校里边有餐厅吗
you2, zai4 nar4
有,在那儿
you3 mei2 you3 ka1 fei1 guan3
有没有咖啡馆?
you3, zai4 can1 ting1 pang2 bian1
有,在餐厅旁边
you3 yin2 hang2 ma
有银行吗?
méi yǒu
没有
qing3 wen4, ma3 ding1 zhu4 nar3
请问,马丁住哪儿
ta1 zhu4 bei3 jing1 da4 xue2 si4 lou2
他住北京大学四楼
ta1 de fang2 jian1 shi4 duo1 shao hao4
他的房间是多少号
ta1 de fang2 jian1 shi4 si4 ling2 ba1 hao4
他的房间是四零八号
ta1 de dian4 hua4 shi4 duo1 shao hao4
他的电话是多少号
bei3 jing1 da4 xue2 li3 bian1 you3 mei2 you3 yin2 hang2
北京大学里边有没有银行
zhe4 shi4 shei2 de ming2 pian4
这是谁的名片
zhe4 shi4 wo3 de ming2 pian4
这是我的名片
zhe4 shi4 wo3 ma1 ma de ming2 pian4
这是我妈妈的名片
zhe4 shi4 ni3 ba4 ba de ming2 pian4
这是你爸爸的名片
zhe4 shi4 ta1 de ming2 pian4
这是他的名片
xue2 xiao4 li3 bian1 you3 shen2 me
学校里边有什么