Level 22 Level 24
Level 23

第四课 Dialogos (pīn yīn)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Qué desea?
ni3 yao4 diar3 shen2 me
Cuánto cuesta medio kilo de manzanas
ping2 guo3 duo1 shao3 qian2 yi2 jin4
Medio kilo cuesta dos yuanes
liang2 kuai4 yi2 jin4
qué tal platanos?
xiang1 jiao1 ne
4 trozos, 4 yuanes
si4 kuai4
Quiero un kilo de manzanas
wo3 yao4 liang2 jin4 ping2 guo3
Quiero un kilo de plátanos
wo3 yao4 liang2 jin4 xiang1 jiao1
Cuánto es en total?
yi4 gong1 duo1 shao3 qian2
En total son doce yuanes
yi4 gong1 shi2 er2 kuai4
Qué desea comer señor?
xian1 sheng1, nin2 chi1 diar3 shen2 me
Tiene gyozas?
you3 jiao4 zi ma
tengo, cuánto desea?
you3, yao4 duo1 shao3
un cuarto de kilo
ban4 jin4
Desea alguna otra cosa?
hai2 yao4 diar3 bie2 de ma
Tráigame una botella de cerveza
lai2 yi4 ping2 pi2 jiu3
Espere
nin2 shao1 deng3
Qué desea?
ni3 yao4 shen2 me
Desea alguna otra cosa?
hai2 yao4 bie2 de ma
Por favor espere un momento
qing3 shao1 deng3
qué se te ofrece?
ni3 yao4 diar3 shen2 me
qué quiere él?
ta1 yao4 shen2 me
Qué quiere tu mamá?
ni2 ma1 ma yao4 shen2 me
Cuánto cuesta medio kilo de manzanas?
ping2 guo3 duo1 shao3 qian2 yi1 jin4
Cuánto cuesta medio kilo de plátanos?
xiang1 jiao1 duo1 shao3 qian2 yi2 jin4
En total, cuánto cuestan las manzanas y los plátanos?
ping2 guo3 xiang1 jiao1 yi4 gong1 duo1 shao3 qian2
Qué come usted?
nin2 chi1 diar3 shen2 me
Qué come él?
ta1 chi1 diar3 shen2 me
Él come gyozas?
ta1 chi1 jiao4 zi ma
Cuántas gyozas quiere?
nin2 yao4 duo1 shao3 jiao4 zi
Señor, desea cerveza?
xian1 sheng1, yao4 pi2 jiu3 ma
Cuánto salen en total las gyozas y la cerveza?
jiao4 zi, pi2 jiu3 yi4 gong1 duo1 shao3 qian2