Level 2
Level 1

Proszenie o pomoc


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brauchen
potrzebować
die Hilfe
pomoc
ich brauche Hilfe
potrzebuję pomocy
sagen
powiedzieć; mówić
man
się; człowiek (zaimek bezosobowy)
auf
na
Deutsch
niemiecki (język)
wie sagt man ... auf Deutsch?
jak się mówi ... po niemiecku?
bedeuten
znaczyć; oznaczać
was bedeutet ... ?
co to znaczy ... ?
wissen
wiedzieć
ich weiß es nicht
nie wiem
verstehen
rozumieć
ich verstehe nicht
nie rozumiem
verstehst du?
rozumiesz?
kennenlernen
poznawać
freut mich, dich kennenzulernen
miło mi cię poznać
großartig
świetny; kapitalny
das ist großartig!
to świetnie!
ich helfe gerne
cieszę się, że mogę pomóc
hier, bitte schön!
proszę bardzo! (podając coś)
willkommen!
witamy!
nichts zu danken
nie ma za co
das Glück
szczęście
wenig
mało; niewiele
wenige
mało; niewielu
viel
dużo; wiele (niepoliczalne)
viele
dużo; wielu (policzalne)
viel Glück!
powodzenia!