Level 1 Level 3
Level 2

W którym zakątku Wszechświata?


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Polnisch (polnisch)
polski
sprechen
mówić; rozmawiać
ich spreche Polnisch
mówię po polsku
sprichst du Deutsch?
mówisz po niemiecku?
ich spreche ein bisschen Deutsch
mówię trochę po niemiecku
natürlich
oczywiście; naturalnie
natürlich spreche ich Polnisch
oczywiście, że mówię po polsku
du sprichst sehr gut Deutsch
bardzo dobrze mówisz po niemiecku