Level 22 Level 24
Level 23

Która godzina?


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Uhrzeit
(dokładna) godzina
früh
wczesny; wcześnie
spät
późny; późno
welche
która
wie spät ist es?
która jest godzina?
es ist zwei Uhr
jest druga (godzina)
es ist acht Uhr dreißig
jest ósma trzydzieści
es ist zwanzig nach sieben
jest dwadzieścia po siódmej
es ist zehn vor zwei
jest za dziesięć druga
es ist sechs Minuten nach fünf
jest sześć minut po piątej
wann ist dein Date?
kiedy masz randkę?
spät dran sein
być spóźnionym
früh dran sein
być za wcześnie
du bist spät dran
jesteś spóźniony
sie ist immer früh dran
ona zawsze jest za wcześnie
um welche Uhrzeit?
o której godzinie?
um zehn vor vier
(o godzinie) za dziesięć czwarta
um ein Uhr
o pierwszej