Level 2 Level 4
Level 3

Zwroty: Mów jak miejscowi


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Geschmack
smak; gust
das ist eine Geschmacksfrage
to kwestia gustu
das ist Ansichtssache
to kwestia opinii
so gut ich kann
najlepiej, jak potrafię
der Preis
koszt; cena
um jeden Preis
za wszelką cenę
das Niveau
jakość; poziom; klasa
das ist unter deinem Niveau
to jest poniżej twojej godności
die Konkurrenz
konkurencja; rywalizacja
er ist der Konkurrenz voraus
on wyprzedza konkurencję
sie ist mir immer zwei Schritte voraus
ona jest zawsze dwa kroki przede mną