Level 3 Level 5
Level 4

Zwroty: Zaimponuj im!


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
weniger ist mehr
mniej znaczy więcej
dazu gehören immer zwei
do tanga trzeba dwojga
von nichts kommt nichts
z próżnego i Salomon nie naleje
das Glück ist mit den Dummen
głupi zawsze ma szczęście
der Gedanke
myśl; przemyślenie
zwei Dumme ein Gedanke
wielkie umysły myślą podobnie
die Übung
ćwiczenie; praktyka
der Meister; die Meisterin
mistrz; mistrzyni
Übung macht den Meister
praktyka czyni mistrza
locker
luźny; wyluzowany
nicht locker lassen
nie popuszczać cugli
zerrinnen
rozpuszczać się
wie gewonnen so zerronnen
łatwo przyszło, łatwo poszło
rächen
mścić się
irgendwann
kiedyś; kiedykolwiek
alles rächt sich irgendwann
historia lubi się powtarzać
die Erfahrung
doświadczenie (w czymś)
aus Erfahrung wird man klug
doświadczenie jest najlepszym nauczycielem
lernen
uczyć się
man lernt nie aus
człowiek nigdy nie przestaje się uczyć
wagen
mieć odwagę; ryzykować
wer nicht wagt der nicht gewinnt
kto nie ryzykuje, ten nie je