Level 3 Level 5
Level 4

Relative clauses


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I know who you saw
Badakit nor ikusi zenuen
The man who was driving is tall
Gidatzen zegoen gizona altua da
I can say whose jumper this is
Esan dezaket jertze hau norena den.
The guy whose pants are blue is my brother
Tipoa, zeinen prakak urdinak diren, nire neba da
I could guess which one you chose
Zein aukeratuko zenuen asmatu ahal izan nuen
The dog's name, which is Bob, is a short name
Txakurraren izena, Bob dena, izen laburra da
I know where you've been
Badakit non egon zaren
The island where the palm trees grow is very far
Palmerak hazten diren irla oso urrun dago
I said when I did that
Esan dut hori noiz egin nuen
The moment when he understood he changed his mind
Ulertu zuenean iritziz aldatu zuen
I've noticed that you never wear a jacket
Ez duzula inoiz jaka eramaten nabaritu dut
The pants that you are wearing are blue
Daramatzazun prakak urdinak dira