Level 3 Level 5
Level 4

Kapitel 3 (三) 你叫什么名字?


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lǐ 大wéi
Li Dawei (namn)
问 (wèn)
frågar
qǐng 问
ursäkta jag undrar...
这 (zhè)
den/ det här
的 (de)
relationspartikel
你的 (nǐ de)
din
我的 (wǒ de)
min
书 (shū)
bok
那 (nà)
den/ det där
shéi 的
vems
中文 (Zhōngwén)
kinesiska (språket)
不 cuò
inte illa
xièxiè
tack
哪国人 (nǎguórén)
vilken nationalitet (vilket-land-människa)
nín
Ert (formellt)
xìng
heter (familjenamn)
nín guì xìng?
Vad är Ert namn?
Li (familjenamn)
jiào
heter (personligt namn)
什么 (shénme)
vad, vilket
míngzi
namn
xuésheng
student, elev
péngyou
vän, kompis
不 很
inte särskilt, inte så
有 (yǒu)
har
女 (nǚ)
kvinna
女péngyou
flickvän
没 (méi)
inte (framför 有 yǒu)
没有 (méi yǒu)
har inte
zài jiàn
hejdå!
白 (bái)
vit, familjenamn
白 Píng
Bai Ping (namn)
bàba
pappa
妈妈 (māma)
mamma
白林山 (Bái Línshān)
Bai Linshan (namn)
Nín 好!
Goddag! (formellt)
gāoxìng
glad
rènshi
känner, är bekant med
Zhāng 文xīn (Zhāng Wénxīn)
Zhang Wenxin (namn)
duì不qǐ
förlåt, ursäkta
还是 (háishì)
eller
瑞士 (Ruìshì)
Schweiz
瑞士人 (Ruìshìrén)
schweizare
shuō
talar
yǔyán
språk
Yīng语
engelska (språket)
瑞典yǔ
svenska (språk)