Level 4 Level 6
Level 5

Kapitel 4 (四) 你的电话号码是多少?


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lǎo
gammal, 'gamle' (vänskapligt tilltal)
diànhuà
telefon
hàomǎ
nummer
diànhuàhàomǎ
telefonnummer
多少 (duōshǎo)
hur mycket, hur många
名piàn (míngpiàn)
visitkort
一 (yāo)
ett (i telefonnummer)
手机 (shǒujī)
mobiltelefon
手机hàomǎ (shǒujīhàomǎ)
mobilnummer
zhīdào
vet, känner till
没shì儿 (méi shìr)
det gör inget
个 (ge)
styck (allmänt måttsord)
这个 (zhè ge)
den här
那 (nà ge)
den där
哪 (nǎ ge)
vilken
本 (běn)
måttsord för böcker
一huì儿jiàn (yí huìr jiàn!)
vi ses senare!
jiā
familj, hem
几 (jǐ)
hur många (10 eller färre)
dìdi
lillebror
och
jīng shāng
sysslar med affärer
yī生 (yīshēng)
läkare
学 (xué)
studerar
学生 (xuéshēng)
student
yī学 (yīxué)
medicin
kěndìng
säkert
cōngmíng
intelligent
名字 (míngzi)
namn
王 Jiāmíng
Wang Jiaming (namn)
xiōngdìjiěmeì
syskon
两 (liǎng)
två (framför måttsord)
gēge
storebror
多大
hur gammal
岁 (suì)
år (ålder)
大gē
äldsta storebror
女儿 (nǚ'ér)
dotter
儿子 (érzi)
son
二gē (èrgē)
näst äldste bror
hái子 (háizi)
barn
meìmei
lillasyster
zhǐ
bara, endast
jiějie
storasyster
几 suì (jǐ suì)
hur gammal (barn under 10)