1
Ready to learn
1.: pf. -vī
2
Ready to learn
1.: pf. -uī
3
Ready to learn
1.: pf. podaljšan vokal
4
Ready to learn
1.: pf. reduplikacija
5
Ready to learn
1.: pravilne izpeljanke nepravilnih glagolov
6
Ready to learn
1.: deponentniki
7
Ready to learn
1.: pravilni
8
Ready to learn
2.: pf. -vī
9
Ready to learn
2.: pf. -uī
10
Ready to learn
2.: pf. -sī
11
Ready to learn
2.: pf. podaljšan vokal
12
Ready to learn
2.: pf. reduplikacija
13
Ready to learn
2.: pf. brez sprememb
14
Ready to learn
2.: brez pf. in sup.
15
Ready to learn
2.: deponentniki
16
Ready to learn
4.: pf. -vī
17
Ready to learn
4.: pf. -uī
18
Ready to learn
4.: pf. -sī
19
Ready to learn
4.: pf. podaljšan vokal
20
Ready to learn
4.: pf. izpadla reduplikacija
21
Ready to learn
4.: brez pf. in sup.
22
Ready to learn
4.: pravilne izpeljanke nepravilnih glagolov
23
Ready to learn
4.: deponentniki
24
Ready to learn
3.-i: pf. -vī
25
Ready to learn
3.-i: pf. -uī
26
Ready to learn
3.-i: pf. -sī
27
Ready to learn
3.-i: pf. podaljšan vokal
28
Ready to learn
3.-i: pf. reduplikacija
29
Ready to learn
3.-u: pf. -ī
30
Ready to learn
3.-s.: pf. -vī
31
Ready to learn
3.-s.: pf. -uī
32
Ready to learn
3.-s.: pf. -sī, sup. -tum
33
Ready to learn
3.-s.: pf. -sī, sup. -sum
34
Ready to learn
3.-s.: pf. -sī, sup. -ssum
35
Ready to learn
3.-s.: pf. -sī, sup. -xum
36
Ready to learn
3.-s.: pf. podaljšan vokal, sup. -tum
37
Ready to learn
3.-s.: pf. podaljšan vokal, sup. -(s)sum
38
Ready to learn
3.-s.: pf. reduplikacija, sup. -tum
39
Ready to learn
3.-s.: pf. reduplikacija, sup. -sum
40
Ready to learn
3.-s.: pf. izpadla reduplikacija
41
Ready to learn
3.-s.: pf. brez sprememb osnove
42
Ready to learn
3.: -sco, incohātīva prīmītīva
43
Ready to learn
3.: -sco, incohātīva verbālia
44
Ready to learn
3.: -sco, incohātīva nominālia
45
Ready to learn
3.: deponentniki
46
Ready to learn
Verba anomala
47
Ready to learn
Verba dēfectīva
48
Ready to learn
Verba impersōnālia
49
Ready to learn
Sēmidēpōnentia
50
Ready to learn
Lažni deponentniki
51
Ready to learn
Drugačen pomen v brezosebni rabi