Level 10 Level 12
Level 11

LEVEL 11


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
latest
son, en son, en yeni
hottest
sıcak, ateşli, yeni
current
geçerli, şimdiki, bugünkü
present
mevcut, hazır, şimdiki
up to date
güncel
old
eski, yaşlı, ihtiyar
obsolete
modası geçmiş, kullanılmayan, eski
overdue
vadesi geçmiş, mühleti geçmiş, gecikmiş
important
önemli
critical, crucial
cok önemli, kritik
vital
hayati, yaşamsal önemde
significant
anlamlı, kayda değer, önemli