Level 13 Level 15
Level 14

LEVEL 14


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
low
düşük, alçak, zayıf
rare, scarce
kıt, nadir, sınırlı
little
küçük, ufak, az
inadequate, insufficient
yetersiz, eksik
limited
sınırlı, kısıtlı, kısıtlanmış
be short of
kafi gelmemek, yetmemek, bir yerden belli uzaklıkta bulunmak
tiny
minicik, ufacık
miniature
minyatür, çok küçük
insignificant, negligible
önemsiz, ihmal edilebilir
disregard, neglect
ihmal, ihmal etmek, aldırmamak
brief
kısa (short), özet, kısa ve öz
giant, huge
dev, kocaman