Level 15 Level 17
Level 16

LEVEL 16


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vibrant
titreşen, enerjik, canlı
visible
gözle görülür, açık
invaluable, priceless
paha biçilmez
precious, valuable
değerli, kıymetli
bankrupt
iflas etmiş, batmış, mahvolmuş
broke
züğürt, meteliksiz, beş parasız
commercial
ticari
feasible
olabilir, yapılabilir, mümkün
viable
geçerli, yaşayabilir, kendi ayakları üzerinde durabilen
pratical
pratik, uygulamalı, kullanışlı
lucrative, profitable
karlı, kazançlı