Level 18 Level 20
Level 19

LEVEL 19


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
meticulous
kılı kırk yaran, titiz, çok dikkatli
eminent
seçkin, yüce, ünlü
distinctive
belirgin, özel, kendine özgü
celebrated, renowned
ünlü, meşhur (famous)
doubtful, suspect
şüpheli, kuşkulu
settled
yerleşik, oturmuş, kararlı
determined
kararlı (decisive), azimli, kesin
keen
istekli, meraklı, keskin
willing
gönüllü, razı, istekli
extravagant, wasteful
savurgan, müsrif
moderate
orta, ılımlı, makul
crazy, insane
deli, çılgın, çıldırmış