Level 1 Level 3
Level 2

LEVEL 2


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
corrupt
yozlaşmış, bozulmuş, ahlaksız, bozmak
defiant
meydan okuyan, muhalif
counterfeit, fake
sahte, taklit
false
yanlış, sahte, hatalı
misleading
yanıltıcı
deceptive
aldatıcı
inhospitable
soğuk, misafirperver olmayan
hostile
düşmanca, hasım
harsh
sert, haşin, acımasız, kaba
disappointing
umut kırıcı, hayal kırıklığına uğratıcı
frustrating
sinir bozucu, yıldırıcı
futile
beyhude, nafile