Level 19 Level 21
Level 20

LEVEL 20


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
optimistic
iyimser
pessimistic
kötümser, karamsar
rebellious
asi, isyankar, isyancı
disobedient
itaatsiz, asi, söz dinlemez
toughtless
düşüncesiz, bencil, patavatsız
reckless
pervasız, umursamaz, düşüncesiz
confident
emin, güvenli, kendine güvenen
certain, sure
kesin, şüphesiz, emin
affluent, wealthy
zengin (rich), varlıklı
prosperous
refah, başarılı, zengin
flourishing
gelişmekte olan, iyi giden
thriving
büyüyen, gelişen, başarılı