Level 3 Level 5
Level 4

LEVEL 4


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
embarrassing
utandırıcı, can sıkıcı
shameful
utanç verici, ayıp, yüz kızartıcı
immoral, unethical
ahlaksız
detrimental, harmful
zararlı
dangerous, hazardous
tehlikeli, riskli
lethal
öldürücü, ölümcül
hindering, obstructive
zorluk çıkaran, engel olan
destructive
yıkıcı, zararlı
aware, conscious
farkında,uyanık, bilinçli
consistent
uyumlu, istikrarlı, çelişki oluşturmayan
beneficial, useful
yararlı (helpful), faydalı
fruitful
verimli, bereketli, kazançlı