Level 6 Level 8
Level 7

LEVEL 7


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sedentary, settled
yerleşik, oturmuş, sabit
inactive
pasif, hareketsiz, etkisiz
linked
bağlantılı
connected (to), related
ilgili, ilişkili, bağlı
existent, existing
mevcut,var olan
vacant
boş, içinde kimse yok, sahipsiz
open
açık, serbest, meydanda olan (aşikar)
accessible
ulaşılabilir, (-to) etkilenebilir
lacking, missing
eksik
absent
yok, bulunmayan
ambiguous, vague
anlamca belirsizlik taşıyan, müphem, birden fazla anlama gelebilen
implicit
üstü kapalı, ima edilen, kesin