Level 2
Level 1

1 - 10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impose
yüklemek,zorlamak,yük olmak,zorla kabul ettirmek,uygulamaya koymak
come up with
ortaya atmak,ileri sürmek,yetişmek,ulaşmak
conduct
yönetmek,iletmek,idare etmek,yönlendirmek,yönetim,idare
inferior
aşağı,düşük
swallow
yutmak,yutkunmak,inanmak,katlanmak,kırlangıç
keep pace with
ayak uydurmak
induce
oluşmaya veya yapmaya yönlendirmek, oluşturtmak,meydana getirmek
disrupt
sekte vurmak,engellemek,bozmak
jealous
kıskanç
broaden
genişlemek,genişletmek