Level 9 Level 11
Level 10

91 - 100


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
concrete
somut,elle tutulur,beton,beton dökmek
twist
burkmak,bükmek,burkulma,döndürmek,dönemeç,(gerçeği) saptırmak
captivity
tutsaklık,esaret
bother
zahmet etmek,can sıkmak,dert vermek,rahatsız etmek, sıkıntı,dert
not be bothered
farketmez
necessarily (adv)
muhakkak,şart,ister istemez,ille de,zorunlu olarak
guilty (adjective)
suçlu
concern
ilgilendirmek,endişe,kaygılandırmak
asset
kazanç,mal varlığı
per capita
kişi başına