Level 10 Level 12
Level 11

101 - 110


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fungi
mantar,küf
essence
öz, asıl, temel varlık,esans
frontier
sınır,hudut
whereby
vasıtasıyla,sayesinde
at odds
araları açık,kavgalı
orient(ate)
yönlendirmek,uyum sağlamak,yönünü belirlemek
mound
tümsek, yığın, tepecik, toprak yığını
plant
fabrika,yerleştirmek,koymak
privilege
ayrıcalık
constant
sabit,sürekli,değişmez