Level 11 Level 13
Level 12

111 - 120


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
altitude
yükseklik,rakım,yüksek yer
practice
uygulamak,yapmak,etmek,alıştırma yapmak
by any chance
bir ihtimal,şayet
thirsty (adjective)
susamış,susuz
indeed
doğrusu,aslında,sahiden,gerçekte,doğruyu söylemek gerekirse
evenly
eşit şekilde,dengeli olarak,düz bir şekilde
agent
faktör,etken,temsilci
move on
ilerlemek
ambitious
hırslı,tutkulu
ambiguous
anlamca belirsizlik taşıyan, müphem, birden fazla anlama gelebilen