Level 17 Level 19
Level 18

171 - 180


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
precede
önde gelmek,önden gitmek
vegetation
bitki örtüsü
breed
yetiştirmek,beslemek,yol açmak,yavrulamak,soy,ırk,cins
feasible
olabilir, yapılabilir, mümkün,uygulanabilir
detain
alıkoymak,gözaltına almak,geciktirmek
detriment
zarar
determine
belirlemek, saptamak
versatile
çok yönlü,marifetli,her işe yarar
imitate
taklit etmek
revere
saygı göstermek