Level 1 Level 3
Level 2

11 - 20


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fuss over
üzerinde fazla durmak
despair
umutsuzluk,ümitsizlik,umutsuzluğa kapılmak
(take) offence
darılmak,kırılmak,suç kabahat
complain
şikayet etmek
stretch
germek, uzatmak,esnemek,uzanmak
content (verb)
hoşnut etmek,memnun etmek
content (n)
içerik
array
düzenleme,sıralamak,sıraya dizmek,sıra,sergi
speculate
tahmin etmek,tahminde bulunmak
commission
görevlendirmek