Level 22 Level 24
Level 23

221 - 230


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
denounce
herkesin içinde suçlamak ve kınamak
faraway
uzak, dalgın, uzaklara dalmış
govern
yönetmek, belirlemek, yönlendirmek
dwarf
cüce, yanında cüce bırakmak
prolong
uzatmak
inherit
miras veya kalıtım yoluyla almak
advert
reklam
aggravate
kötüleştirmek, ağırlaştırmak, kızdırmak
silk
ipek
vice versa
aksi, tersi, öteki türlü de doğrudur