Level 23 Level 25
Level 24

231 - 240


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spark (off)
kıvılcımını oluşturmak, başlatmak, kıvılcım
enhance
arttırmak, zenginleştirmek (değerini, gücünü, görüntüsünü)
reckon
sanmak,düşünmek,tahmin etmek
reckon (on)
beklemek, hesaba katmak
reckon (up)
toplamak
reckon (with)
dikkate almak, hesaba katmak
fever
ateş, humma
dedicate
adamak, ithaf etmek
deflect
saptırmak, yön değiştirmek, dikkatini dağıtmak
eternity
sonsuzluk, ebediyet