Level 28 Level 30
Level 29

281 - 290


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
excel
başarılı olmak, ön plana çıkmak, sivrilmek, kendini aşmak
embark (on,upon)
başlamak, girişmek, gemiye binmek
embrace
kucaklamak, bağrına basmak, benimsemek, içermek, kapsamak, kucaklama
evict
tahliye ettirmek, çıkarmak
scracth
kaşınmak,tırmalamak,çizmek,kazımak,(gıcırtı)çıkarmak
scracth(n)
çizik, sıyrık, kaşınma
sensation
duygu, his, izlenim, duyu
convey
taşımak, iletmek, nakletmek
counsel
danışmanlık yapmak, tavsiye vermek, tavsiye, nasihat, avukat
jaw
çene, ağız