Level 2 Level 4
Level 3

21 - 30


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
make sense
mantıklı olmak,akla uygun olmak,anlamı olmak
attain
(amacına) ulaşmak, erişmek
fatigue
aşırı yorgunluk, bitkinlik
Desert
Terk etmek,(askerlik)firar etmek
coincidence
rastlantı,tesadüf
affirm
Doğrulamak,onaylamak,beyan etmek
Compromise
Uzlaşmak,ödün vermek,taviz,tehlikeye atmak
neglect
ihmal etmek
assembly
meclis,toplantı,montaj
Appeal
Cazip görünmek,çekmek, yardım çağrısı yapmak,başvurmak