Level 29 Level 31
Level 30

291 - 300


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dull
sıkıcı, ruhsuz,tekdüze,donuk,boğuk,kasvetli
thrive
gelişmek, serpilmek
presume
varsaymak, sanmak, farzetmek
hinder
engel olmak, yapmasını/olmasını önlemek, güçleştirmek
refugee
mülteci, sığınmacı
sort out
düzenlemek, elden geçirmek, halletmek
emigrate
yurt dışına göç etmek
snore
horlamak, horultu
recuperate
sağlığını yeniden kazanmak, nekahatte olmak
accompany
eşlik etmek