Level 32 Level 34
Level 33

321 - 330


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rim
ağız, kenar, jant
herd
sürü, gütmek
prompt
tez, uyarı, yol açmak, sevk etmek,(konuşmaya) teşvik etmek
adhere (to)
yapışmak, bağlı kalmak
statue
yasa, tüzük
envelop
tamamen içinde kalacak şekilde sarmak (çevresini kuşatmak değil), kapsamak, içine almak
envelope
zarf
incentive
teşvik
indictment
ayıp, iddianame, suçlama
harbour
liman, sinesinde barındırmak, liman olmak