Level 35 Level 37
Level 36

351 - 360


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
executive
yönetici, idareci, yürütme, yönetimle ilgili
shelter
sığınak, barınak, sığınmak, korumak
mortgage
ipotek, ev kredisi
substantial
hatırı sayılır, büyük ölçüde, dayanıklı, heybetli
substantially
hatırı sayılır miktarda, önemli ölçüde, genel olarak, esasen
arduous
zahmetli, çok gayret isteyen
endorse
onaylamak, onayını vermek
implication
muhtemel etki, kastedilen anlam, karıştırma
asylum
sığınma hakkı
stipulate
şart koşmak