Level 39 Level 41
Level 40

391 - 400


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shelf
raf
strive
çabalamak, gayret etmek
depict
tasvir etmek, resmetmek
compartment
bölme,(tren) kompartıman
twilight
alacakaranlık
end up
kendini (bir yerde/durumda) bulmak
advent
geliş, ortaya çıkış
ease
rahatlık, kolaylık, hafifletmek, dinmek, yavaşça hareket ettirmek
pimple
sivilce
mystify
hayrete düşürmek