Level 40 Level 42
Level 41

401 - 410


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
boast
övünmek, böbürlenmek, gurur duymak, övünme kaynağı, kıvanç
relentless
acımasız, aman vermez
intimate
yakın, içli dışlı, samimi, özel, mahrem, detaylı
de facto
fiili, fiilen, genel geçer, hakikatte
prone
yatkın, eğilimli, duyarlı
flap
çırpma sesi çıkarmak, çırpmak, telaşlanmak
swine
domuz, domuzlar
temperament
mizaç, huy, tabiat
act out
dışa vurmak, canlandırmak
put up with
katlanmak